Loading color scheme

Polityka prywatności

§.1 Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu kaertur.pl jest KAERTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie os. XXX-lecia 5/2/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000339968, NIP: 894-298-62-29, REGON: 021098468.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

2.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2.3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Kylos Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

§2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rezerwacji lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzu rezerwacji są wysyłane za pośrednictwem połączenia szyfrowanego.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

§.3 Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.3. w celu zapamiętania rezerwowanych usług.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm,o których mowa powyżej aby poznać zasady korzystania z plików cookie.

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§.4 Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz serwerem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych..

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

2.1. czas nadejścia zapytania,

2.2. czas wysłania odpowiedzi,

2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

2.6. informacje o przeglądarce użytkownika,

2.7. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§.5 Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§.6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAERTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie, adres: os. XXX-lecia 5/2/3, 57-402 Nowa Ruda, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 0000339968, NIP 894-298-62-29

2. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych osobowych KAERTUR Sp. z o.o. pisząc na adres pocztowy KAERTUR Sp. z o.o. lub adres elektroniczny: biuro@kaertur.pl.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec KAERTUR Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez KAERTUR Sp. z o.o.

5. Pana/Pani dane osobowe wskazane podczas rezerwacji będą przetwarzane przez Administratora w celu:

5.1.  zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług hotelowych to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

5.2. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wymaga uzyskania zgody na ich przetwarzanie, ale musi Pan/Pani być świadomy/świadoma, że odmowa podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy co jest jednoznaczne z odmową wykonania usługi.

6. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newslettera) i/lub na kontakt telefoniczny Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6.1. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji usług hotelarskich.

6.2. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa powyżej, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e – mail administratora danych osobowych.

7. Administrator przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Pensjonatu Zielone Wzgórze i innym osobom przebywającym na terenie obiektu to jest na podstawie art. 6 lit. d RODO.

8. Administrator przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:

8.1. firmom świadczącym usługi informatyczne tj. obsługującym systemy rezerwacji, rozliczającym transakcje płatnicze itp.

8.2. firmom dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane),

8.3. firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez gościa takiej usługi,

8.4. firmie prowadzącej księgowość Administratora danych,

8.5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – firmom świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera.

9. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.

10. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni licząc od dnia nagrania, a następnie zostaną usunięte. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Administratora. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

15. Administrator informuje o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.

E-mail: biuro@kaertur.pl